Vilka vi är

Love Forever AB
Orgnr: 556778-8475
Godkänd för F-skatt
Vår webbplatsadress är: https://loveforever.se
Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Love Forever AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
• Namn
• Adress
• Telefon
• E-postadress

Dessa uppgifter används för identifikation, kundtjänst, bokföring mm för att uppfylla tillämpbara lagkrav. De kan i övrigt användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, och nyhetsbrev.

Den tekniska lösningen innebär att vi även samlar in och behandlar:
• IP-adress
• Cookies
• Uppgifter lämnade i kontaktformulär

Dessa uppgifter är dock inte direkt åtkomliga i något kundregister.

Betalningsuppgifter
Vid betalning hos vår samarbetspartners Klarna, Swish och PayPal hanteras personuppgifter inkl. ev kreditkortsuppgifter enligt deras villkor. Dessa uppgifter sparas inte hos oss.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Personuppgifter lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i backup hos vår webbkonsult.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter behålls tills de inte längre behövs, dvs om ett användarkonto tas bort. Dock sparas orderuppgifter för bokföring enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Inte heller uppgifter som finns i backupfiler.
Kontakta oss om du önskar en exportfil eller radering av personuppgifter.